SEO Technieken

Gevonden worden in zoekmachines
DR Webdesign >Zoekmachine optimalisatie (SEO) >SEO Technieken

Spamvrije SEO Technieken

Beter gevonden worden in zoekmachines
via relevante inhoud en opmaak.

Afgezien van het feit dat economische belangen meestal overheersen en cost per click advertenties interfereren in sommige zoekresultaten, heeft elke zoekmachine die zichzelf ernstig neemt slechts 1 belangrijke doelstelling :
De gebruiker de meest relevante informatie bezorgen voor een zoekopdracht, zodanig dat de weergegeven resultaten voldoening schenken.

Goede zoekmachines zijn deze die een website, en de paginas die er deel van uitmaken, kunnen toetsen aan een zoekopdracht, op een wijze die het menselijk brein minstens evenaart, zodat de interessantste paginas vooraan gevonden worden in de zoekmachine resultaten.


Laat ons dit indachtig nadenken over de technieken die we zelf zouden hanteren om pakweg een honderdtal folders snel te rangschikken op relevantie voor een bepaald thema of trefwoord :
 • We bekijken de titel van de folder
 • Is er een inhoudsopgave en wat zegt deze ?
 • We bekijken de titels van paginas en paragrafen vallen op door een subtitel
 • Woorden of zinnen in een vet, cursief en groter lettertype vallen op
 • we kijken welke verwijzingen naar andere bronnen aanwezig zijn en of deze relevant zijn voor ons thema
 • Hoe meer van de bovenstaande karakteristieken voldoen aan ons thema, hoe meer we geneigd zijn om verder te lezen en hoe vaker we vervolgens ons trefwoord terugvinden (in de context van ons thema !), hoe belangrijker we het thema achten

Goede opmaak en relevante inhoud zullen altijd belangrijk blijven, omdat ze een menselijk karakter vertonen en het gebruik van misleidende technieken uiteindelijk zullen uitsluiten !
 
Onze zoekmachine optimalisatie dienst gebruikt de goede technieken om de waarde van uw website aan te tonen voor lange termijn.
In eerste instantie opdat uw website dan beter kan gevonden worden in zoekmachines
en in tweede instantie om gebruikers te verleiden om door te klikken naar uw paginas.

 
Helaas grijpen sommige SEO diensten, al dan niet bewust, nog steeds terug naar SPAM, misleidende technieken, om een website waardevoller te doen lijken dan deze in feite is.
Weet dat de zoekmachines de spam uiteindelijk zullen ontdekken en de website bestraffen !
 
We beperken ons in dit artikel tot SEO technieken i.v.m. de opmaak en inhoud van uw website. Het weze echter duidelijk dat uw paginas door goede, thematische links vanaf andere websites, nog beter zal gevonden worden in zoekmachines.

Onze technieken
 
We zullen onze gedachtengang die we hierboven beschreven toepassen op HTML, de taal waarin web paginas gemaakt worden, en concentreren ons op volgende aspecten :

De website moet navigeerbaar zijn
 
Creatie van een sitemap
 
We zorgen ervoor dat elke pagina maximaal 2 klikken verwijderd is van de index pagina.
Indien dit standaard niet zo is, dan dient een sitemap te worden voorzien.
Een sitemap is handig zowel voor de zoekmachines als voor de bezoekers.
We letten er op dat we maximum 100 links op 1 pagina hebben !
 
Javascript
 
De meeste zoekmachines kunnen javascript niet lezen. We gebruiken <NOSCRIPT> om navigatie te waarborgen !
 
Frames
 
Over het gebruik van frames is al heel wat geschreven op internet.
Sommigen zijn absoluut voorstander, ander zijn absoluut tegen en beweren dat frames slecht zijn voor SEO.
Toch kan uit frames ook heel wat voordeel gehaald worden. Overbodig ballast wordt immers in een ander frame geplaatst dan de effectieve tekst op de pagina.
Als we ervoor zorgen dat elke pagina een link bevat naar de homepage, dan loopt de bezoeker niet vast op uw framepage en is verdere navigatie naar andere pagina's gewaarborgd.
In de <NOFRAMES> tag plaatsen we alternatieve inhoud voor de frameset. Op de indexpagina kan u hierbij bijvoorbeeld een sitemap plaatsen.
Ga dus verder dan gewoon "deze pagina gebruikt frames..."
 
Links
 
In de linkteksten nemen we zoveel mogelijk de trefwoorden op van de pagina waarnaar we verwijzen. Een absolute must is dat de pagina waarnaar u verwijst deze tekst ook daadwerkelijk bevat.
Leg dus betekenisvolle verwijzingen !
Indien u linkt via figuren, gebruik dan absoluut de ALT tag. Bovendien is het verstandig om eveneens supplementair te linken via leesbare tekst.
Zorg ook dat u geen gebroken links opneemt.
Indien u verwijst naar externe websites, zorg dan dat deze een aanvulling zijn voor uw bezoekers.
 

top

De TITLE tag
 
De title tag is uiterst belangrijk en verdient bijzondere aandacht. Deze maakt deel uit van de head sectie van een pagina en ziet er typisch zo uit :
 
<head>
<title>uw titel</title>
<meta name="Description" content="uw omschrijving">
</head>
 
Gebruik uw trefwoorden in uw titel, op de indexpagina en ook op alle andere paginas van uw website.
Elke pagina heeft bij voorkeur een eigen titel die correct weergeeft waarover de pagina handelt. Deze hoeft uw firmanaam niet te bevatten. Gebruikt u deze toch, plaats hem dan achteraan in de titel.
Gebruik maximum 60 karakters. Dit is namelijk het maximum aantal karakters dat Google zal weergeven in de zoekresultaten.
Uw titel moet véélzeggend zijn aangezien deze in bijna alle zoekresultaten getoond wordt. Zelfs wanneer u bovenaan gevonden wordt in de zoekresultaten, moet uw titel uitnodigen om door te klikken naar de desbetreffende pagina.

top

De KEYWORD meta tag
 
Deze maakt eveneens deel uit van de head sectie van een pagina en ziet er typisch zo uit :
 
<head>
<title>uw titel</title>
<meta name="keywords" content="zoekwoord1,zoekwoord2">
</head>
 
De keyword meta tag krijgt een bezoeker enkel te zien wanneer deze de broncode van een pagina inkijkt.
Zoekrobotten kunnen deze echter wel bekijken !
Tot voor kort waren er slechts enkele kleine, -vooral lokale- zoekmachines die rekening hielden met deze tag. Deze tag was immers een inspiratiebron voor spammers om deze vol te stoppen met irrelevante trefwoorden of zelfs namen van concurrenten. Dit laatste is zeker te vermijden ! Zoekmachines houder er niet van en bovendien is deze techniek -in Belgie althans- strafbaar.
 
Nu Yahoo niet langer zijn zoekresultaten uit Google haalt, is deze tag evenwel opnieuw belangrijk geworden. Yahoo houdt er wel degelijk rekening mee !
Laat u niet verleiden om trefwoorden te herhalen. Woordcombinaties zijn wel toegestaan.

Voorbeeld:
<META NAME="KEYWORDS" CONTENT="gevonden worden zoekmachines,zoekmachines,gevonden worden">

top

De Meta description
 
Deze maakt eveneens deel uit van de head sectie van een pagina en ziet er typisch zo uit :
 
<head>
<title>uw titel</title>
<meta name="Description" content="uw omschrijving">
</head>
 
De Meta description tag krijgt u enkel te zien wanneer u de broncode van een pagina inkijkt.
Toch verdient deze ook veel aandacht omdat ze vaak onder de titel weergegeven wordt in zoekresultaten.
Ze moet bezoekers ertoe aanzetten om vanuit de zoekresultaten door te klikken naar uw pagina. Wees bondig, grondig en correct, en verwerk uw zoekwoorden in de omschrijving.
 
Voor wat u indexpagina betreft, kan een goed geschreven titel en omschrijving gebruikt worden voor de aanmelding van uw website bij directories en zoekmachines.

top

Hoofding en subtitels <H1>,<H2>...
 
Gebruik de heading tags waarvoor ze bedoeld zijn.
de H1-tag is de header die het eerst zou moeten voorkomen binnen de body sectie van uw paginas.
Plaats eveneens uw trefwoorden in deze tag. De H1-tag vertelt kort en bondig, net als uw titel waar de pagina over gaat. Herhaal eventueel de inhoud van de title-tag.
Wij gebruiken de H2 en H2-tag in mindere mate en geven de voorkeur aan andere textuele aspecten.
Gebruikt u deze tags, wees dan correct :

 • een H1-tag moet een H2-tag voorafgaan
 • Deze tags hebben een groter lettertype om de tekst te accentueren. Vermijdt spam en hou dit zo !

top

Textuele accenten op belangrijke inhoud
 
Door het gebruik van tags zoals

 • <B> : bold (vet)
 • <I> : Italic (cursief)
 • <STRONG> : Benadrukt, groter
 • <FONT> : lettertype - in bijzonder <FONT SIZE="+n"> waarbij n een getal is
kunnen we bepaalde woorden en zinnen accentueren.
Overdrijf niet ! Een stuk tekst valt slechts op wanneer de tag betrekking heeft op een deel van de tekst.
Accentueer niet uitsluitend uw trefwoorden. Schrijf voor uw bezoekers en ga bij uzelf na of u een bepaald stuk ook zou accentueren mochten zoekmachines niet bestaan.

top

ALT tags
 
Alt tags komen voor bij figuren. Deze ziet er dan zo uit :
 
<img src="figuur.jpg" alt="beschrijving van de figuur">
 
De beschrijving zoals die in de ALT-tag geschreven wordt, is enkel zichtbaar wanneer men met de muis over de figuur navigeert, alsook wanneer de bezoeker aan uw website surft met een images-diabled browser.
De ALT tags zijn dus enerzijds bedoelt voor uw bezoekers maar ook voor zoekmachines. Deze kunnen immers de inhoud van uw figuur niet achterhalen.
Wees correct in de omschrijvingen en wanneer u figuren of fotos inpast die -los van het visuele aspect- een meerwaarde geven aan uw website, dan kan u ongetwijfeld uw trefwoorden in deze omschrijving gebruiken.
 
Indien u linkt via figuren, dan moet u de ALT tag behandelen als ware het een linktekst.
Hierboven kon u reeds zien hoe linkteksten bijdragen tot een hogere positie in de zoekmachines.

top

Algemene inhoud, spreiding van trefwoorden
 
Hou uw paginas beperkt in grootte. Niet elke surfer gebruikt breedband (telenet,ADSL) en de meeste zoekmachines indexeren niet altijd volledige paginas. 100K is het absolute maximum.
Het zou zonde zijn als bepaalde links en belangrijke paragrafen niet gevonden worden.
 
Uw trefwoorden dienen zeker voor te komen in de 1ste paragraaf.
Spreid ze vervolgens doorheen uw tekst, doch aarzel niet om ook eens andere termen te gebruiken. Uw tekst moet leesbaar blijven en keyword stuffing -het voortdurend herhalen van woorden- wordt afgeraden.
 
Voor wie hierover nog meer wil weten, hebben we een bijzondere pagina besteed aan het belang van trefwoorden, hoe u deze kiest en gebruikt in uw paginas.
 
Inhoud is en blijft de belangrijkste factor. Schrijf voldoende tekst, ontwerp eventueel nieuwe pagina's en integreer deze altijd in uw website. Indien het thema op de pagina te uitgebreid is, splits dan eventueel in meerdere paginas zodat elke afzonderlijke pagina geoptimaliseerd is voor slechts 1, maximum 2 zoektermen.

top

Wij kunnen u geen garantie geven dat u door de bovenvermelde technieken daadwerkelijk beter zal gevonden worden in zoekmachines. Lees hier waarom niemand u een toppositie kan garanderen.
Met deze technieken behalen wij evenwel steeds goede resultaten en heel vaak ook nummer 1 posities.
 
U bent vrij om enkele of alle van deze technieken te gebruiken en toe te passen op uw websites of deze die u optimaliseert. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor eender welk gevolg dit heeft op de websites als dusdanig en de ranking ervan in zoekmachines.

We waarderen elke feedback op onze technieken.

Is deze info interessant ?
Heeft ze u geholpen bij de ranking van uw website ?
Suggesties voor bijkomende artikels zijn eveneens welkom of als uzelf een interessant artikel hebt geschreven, dan willen we dit hier graag publiceren.
 
Indien u een link wenst te plaatsen naar deze pagina, kopieer dan de code uit onderstaande box.
Dit ziet er dan zo uit :
 
Zoekmachine optimalisatie technieken - spamvrije technieken, gebruikt bij de optimalisatie van websites waardoor uw paginas beter gevonden worden in zoekmachines.

 
 
Home | Webdesign | Hosting | Zoekmachine optimalisatie | Website promotie| Startpagina overzicht

©2010 Danny Rotsaert Webdesign
Beernem, Belgie